17.11.2021Tester Selmers nye Echo klarinettmunnstykke. Hva synes jeg og hvilke rør passer meg best på dette munnstykket? scroll down for english version


Tester Selmer Echo


Nytt munnstykke: Selmer Echo.

Mandag fikk jeg prøve 10 eksemplarer av det nye Selmer Echo munnstykket for Bb/A-klarinett.
Den umiddelbare følelsen var et munnstykke som var forholdsvis lettblåst, men med fokus og retning og nydelig klang i alle registre.
Åpningen er 1,08 mm så jeg forventet et trangere munnstykke med mer motstand, men her kunne jeg styre klangen med akkurat passe trykk.
Det er ikke lett å prøve nye munnstykker uten å sammenligne motstand og klang med det oppsettet av munnstykke og rør man er vant til.
Derfor hadde jeg med 5-6 forskjellig merker og tykkelser av rør til butikken.
De fleste ga god respons med en gang, men jeg merket fort at dette munnstykke krever lettere rør enn jeg vanligvis bruker.
Dvs at 3 muligens er et bedre valg enn 3,5 og 3,5+ som jeg har flest av.

Echo teknisk data


Jeg prøvde alle 10 munnstykkene for å se om det var forskjell på dem.
Vanligvis kan det være store individuelle forskjeller, siden det er en god del håndarbeid på de fleste merker og modeller.
Dette munnstykker er lagd på digitale maskiner og de ørsmå forskjellene som kunne anes, var nok mer pga rørets plassering og munnstillingen som krever litt justering fra munnstykker jeg vanligvis spiller nå. (2-3 år Olav Bakke-munnstykker nr 2 med Olav Bakkes håndlagde rør spesialtilpasset meg / evt. Vandoren V12 3,5 og siste halvår: Playnick Puccini Tosca -med Vandoren V12 3 / evt. d´ Addario Reserve 3,0

De rørene som umiddelbart passet best var Steuer Exclusive 3 og 3,5. (Noen fra eske 3 og noen fra 3,5) og d´Addario Reserve 3.
Jeg fikk såpass god følelse for denne kombinasjonen at jeg ville prøve noe jeg aldri har gjort tidligere. Dvs å dra rett fra butikken til prøve som 1.klarinettist i symfoniorkesteret og spille på et helt nytt oppsett.
Det fungerte overraskende bra og jeg ble fortrolig med klang, intonasjon og kontroll med en gang. Så fikk jeg jo også prøvd det i en stor sal i Universitetets Aula og ikke bare i en lite butikklokale.
Nesten for godt til å være sant!

Siden jeg alltid er nysgjerrig på nye ting, ville jeg som vanlig prøve dette grundig.
Av erfaring er det noen merker og tykkelser av rør som passer på noen munnstykker og ikke på andre, så det ligger et ganske stort utvalg rør i kofferter hjemme - (faktisk også rør i esker med notert dato tilbake i 1978).
Jeg ville prøve hvor fleksibelt eller kresent munnstykket var på rørvalg og hva som ville passe meg best.
De neste 4 dagene gikk med til utprøving. Jeg måtte også innom musikkforretningen og skaffe meg 3 esker av modeller og tykkelser jeg ikke hadde ( tykkelse 3 - jeg hadde mest fra 3,5 og oppover)

Resultatet sier ikke noe om hvilke rør og merker som er bedre eller dårligere enn andre.
Kun hvilke som passer meg, min spillestil og klangpreferanser her og nå på dette munnstykket og mine klarinetter.
Jeg spiller Selmer Privilège og munnstykket er nok utviklet mest med tanke på Selmers klarinetter. Men som alle andre munnstykker, regner jeg med at du får samme resultat uansett klarinettfabrikat.

Disse passer meg best på dette munnstykket:
IMG_0196
Steuer Exclusive. 3 (og 3,5)
d´Addario Reserve 3,0
. og også Reserve Classic 3,5
Vandoren V12. 3 (og 3,5)
Silverstein Alta 3,5Alternativer:
2.valg


Og disse passer ikke for meg på Echo-munnstykket:
ikke aktuelleJeg vil bruke dette en tid framover å se om dette gode inntrykket holder seg.
Så langt virker dette som et av de aller beste munnstykker jeg har prøvd mht motstand, intonasjon, artikulasjon, egalitet og klangmuligheter.

Oppdaterer her etterhvert som jeg får mer erfaring med dette.
Oppdatering:
Jeg spiller nå Uebel-klarinetter. Disse har en annen boring (tysk) og jeg skifter munnstykke for å tilpasse denne boringen og klangen bedre.
Echo-munnstykket passer meg ikke så godt på disse instrumentene.Les mer på Selmers websider:
Echo, the new clarinet mouthpiece by Henri SELMER Paris
[𝗘𝗖𝗛𝗢] 𝗨𝗻𝗲𝗾𝘂𝗮𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗮𝗰𝗼𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝘀.
Thanks to its
𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 and 𝘂𝗻𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, the new Echo mouthpiece will be a must-have accessory for all clarinetists.
Echo is the first clarinet mouthpiece Henri SELMER Paris has made entirely on a digital machine, giving it unprecedented production stability.
Developed in close collaboration with leading experts, the Echo mouthpiece is universal making it suitable for all clarinetists. With a
𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝗳𝘂𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗹𝗮𝘆, it allows musicians to forget the instrument and focus entirely on their music.
https://www.selmer.fr/en/beyond-the-sound/category/brand/echo-bb-clarinet-mouthpiece

https://www.facebook.com/SelmerParisClarinets/videos/525671695129293/

ENGLISH VERSION


17.11.2021
The new Selmer Echo clarinet mouthpiece.

What is my first impression and which reeds will suit me on this mouthpiece?
tester-selmer-echo


10 days ago I was lucky to try 10 Selmer Echo A/Bb clarinet mouthpieces. My first feeling was that this was a easy blowing mouthpiece with focused, directed sound with a beautiful sound. The tip opening is 1,08 mm which made me expect a more narrow mouthpiece with a bit more resistance, but I could control the sound using not too much pressure. It is never easy to try new mouthpieces without comparing them to the mouthpiece and reeds you are used to. Therefor I brought 5-6 reeds of different brands and strengths to the shop. Most of them gave a quick and good respons at first try, but I also soon realized that I had to use softer reeds than I usually do. Strength 3 seems to be a better choice than 3,5 and 3,5+ which I normally play.
echo-teknisk-data


I tried all 10 mouthpieces to see if there were differences. Normally it can be some differences due to the fact that there is quite an amount of handcraft making them. This mouthpiece is made «entirely on a digital machine, giving it unprecedented production stability» I think that those tiny differences I felt, were due to my placement of the reed on the mouthpiece and that I had to adjust my embouchure a bit compared to the mouthpieces I usually play. (which the last 2-3 years have been Olav Bakke no 2 with Olav Bakke handmade reeds adapted to me and the last 6 months the Playnick Puccini Tosca with Vandoren V12 no3 or d´Addario Reserve 3.0) The reeds that suited me best that first day, were Steuer Exclusive 3 and 3.5 and d´Addario Reserve 3.0. The feeling I got for this combination, was very good and I decided to do something I never have done before. And that was to go directly from the music shop to a rehearsal as 1.clarinetist in the symphony orchestra, - playing on a complete new equipment. It went surprisingly well and I was soon accustomed to the sound, intonation and control. And then I also got to try this in a big hall in Universitetets Aula and not just in a small room in the music shop. Almost to good to be true! I am always curious on new stuff and as usual I wanted to do things thoroughly. My experiences tells me that some brands and strengths og reeds suites me very good on some brands and models og mouthpieces and not on others. And I have several briefcases filled with reeds at home ( even reeds in boxes dated back from 1978) I wanted to try if the mouthpiece was demanding or flexibel to the different reeds, and try to find out which reeds would be the best for me. The next 4 days I tried severel brand. I also had to go back to the shop to buy some boxes of models and strengths that I did not have (mostly strength 3.0) The result is not about which brands and numbers are better og worse than others. It is just about which that suits me, my way of playing, my sound preferences here and now on this mouthpiece and my clarinets. I play Selmer Privilège. These are my preferences after the first week:
img_0196


Steuer Exclusive. 3 ( 3,5) d´ Addario Reserve 3,0. And also Reserve Classic 3,5 Vandoren V12. 3 (3,5) Silverstein Alta 3,5 Alternatives:
2.valg


These does not suit me on the this mouthpiece:
ikke-aktuelle


I will now play this combination for some time to see if the good impression will last. As for now, this seems to be one of the best mouthpieces I have tried with respect to resistance, intonation, articulation and sound possibilities. I will also update this page when I have played it some more days. I play Uebel-clarinets now and this mouthpiece does not fit my taste on these clarinets. The Uebel clarinets have a smaller bore (German) and I can't find the right sound using Echo. Read more: Echo, the new clarinet mouthpiece by Henri SELMER Paris [𝗘𝗖𝗛𝗢] 𝗨𝗻𝗲𝗾𝘂𝗮𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗮𝗰𝗼𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝘀. Thanks to its 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 and 𝘂𝗻𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, the new Echo mouthpiece will be a must-have accessory for all clarinetists. Echo is the first clarinet mouthpiece Henri SELMER Paris has made entirely on a digital machine, giving it unprecedented production stability. Developed in close collaboration with leading experts, the Echo mouthpiece is universal making it suitable for all clarinetists. With a 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝗳𝘂𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗹𝗮𝘆, it allows musicians to forget the instrument and focus entirely on their music. https://www.selmer.fr/en/beyond-the-sound/category/brand/echo-bb-clarinet-mouthpiece https://www.facebook.com/SelmerParisClarinets/videos/525671695129293/

Made in RapidWeaver