TIPS TIL PRIMA VISTA-SPILL .. og annen notelesing


Før man spiller:
Finn tempo, stil el. karakterangivelse ved å se på tittel , komponist
f.eks: barokk (lange kortenoter og korte langenoter,
swing (punktering, triol),
marsj (svensk dobbeltpunktering, Borg mellomting, tysk korte firedeler…)
vals, menuett (wiener, folkemusikk…)
Tonearter. toneartskifter, løse fortegn, dynamikk
Tempi, rytmikk, metronomangivelser
Form, Rep. DC / DS al Coda (m/ eller u/ rep.)
Se etter sekvenser, treklanger, kromatikk, skalaer i tekniske /«svarte» partier

Mens man spiller:
Lese notebildet.
Tvinge blikket mot høyre
forutse toneartskifter, temposkift,
dirigentens anvisninger
all tekst oversettes: SPD (Se På Dirigenten)
kjenne igjen rytmebilder. UD =Underdele
pausetyper: Etter slaget-pauser / matematiske utfyllingspauser
lese 1ere og 3ere i 4/4 - ikke alle noter (lese ord - ikke enkeltbokstaver)
se så store enheter som mulig (hele setninger - ikke enkeltord)
Husk å telle pauser. Likevel: Er dette naturlig/logisk? SPD
Faller du ut, SPD finn nærmeste ener = taktstrek
Øv med alternative grep
UD, UD, UD. trioler: f.eks 4-dels=underdel m. 8-deler, halnotetrioler UD m. 4-deler
hva kommer notene foran -(ikke telle pauser for å se hvor/hva det kommer etter)
Lytte:
kontroll
akkordbalanse i egen gruppe,
egen gruppe kontra resten av korpset, -lytte nedover
dynamikk d.s. - lytte nedover.
Bassen styre crescendo , diminuendo. Hvor slutter det og i hvilken dynamikk.
intonasjon - lytte nedover
korpsklang
SPD
«hvis du hører deg selv, spiller du for sterkt»
(og hvis du ikke hører deg selv, spiller du for svakt!»

Forme:
Forutse frasering. Finne høydepunkt og pustesteder. SPD
Plassere egen stemme: solo/soli, melodi, kontramelodi, komp.

Tempo:
spille mest mulig i framføringstempo, med riktig rytmikk, krakter, stil
feilfri teknikk er ikke første mål
«Ingenting er så vanskelig at man ikke kan hoppe over det»
SPD i god tid før temposkifter, fermater, rit, accel. etc

Høy - lav = intonasjon
sterk - svak = volum

TIPS i pdf-format kan lastes ned her:
Notelesing 2020.pages